Solceller

Vi erbjuder installation, montage och service av solcellsanläggningar för företag och privata. Vi erbjuder även totallösningar med solcellsanläggning. Vårt marknadsområde är Östersund med omnejd i Jämtland. Tveka inte att kontakta oss!

solcell

Solceller har använts i Sverige sedan 70-talet. Till en början användes främst fristående system som saknar möjlighet att ansluta sig till elnätet, som fyrar, båtar, sommarstugor och husvagnar. Dessa anläggningar har fortfarande en stabil marknad i Sverige.

Kort förklaring om hur det fungarar
En solcell är uppbyggd av en tunn skiva halvledarmaterial och när solens strålar träffar solcellen omvandlas solenergin till el. Detta görs genom att det skapas en elektrisk spänning och solen kan därmed generera likström. Varje enskild solcell ger en ganska låg spänning så därför seriekopplas alla solcellerna i solcellsmodulen.

För att ansluta solcellerna till det vanliga elnätet så behövs en växelriktare. I växelriktaren stabiliseras spänningen och omvandlas från likström till växelström. De vanligaste solcellerna som säljs idag har en verkningsgrad på mellan 15-19 %, men nya typer av celler kommer, i framtiden,  göra det möjligt att få verkningsgrad på mellan 40-50%, enligt forskarna.

Solenergi och fördelar med solceller

Ekonomiskt

  • Lång livslängd
  • Ökar värdet på din byggnad
  • Gratis energikälla
  • Minimalt underhåll
  • Beprövad teknik

Miljövänligt

  • Du gör en insats för klimatet
  • Förnybar energikälla
  • Avger inga föroreningar vid elproduktionen

0c4c23a4d1 Jemtel logotype kraftteknik

Jemtel KraftTeknik AB

Ett elföretag i Jämtland med inriktning sol, vind och vattenkraft med säte i Änge, Offerdal och Östersund.

LÄS MER