Larm & övervakningssystem

kameraMed säkerhet inom elteknikbranschen menar man så kallad elteknisk säkerhet som innefattar brandlarm, inbrottslarm, passagesysten, CCTV (kameraövervakning) och drift- och larmöverföring. Vi hjälper er med allt som gäller tele, data, larm, passagesystem och datanätverk såsom projektering, kontaktering, kabelförläggning mm.

Vi installerar larm och övervakningssystem i hus, bostadsrätter, fritidshus, hyresfastigheter, industrilokaler, kontorslokaler, restauranger och butiker.

Inbrottslarm

Inbrottslarmets största uppgift är att fungera preventivt. Skulle det ändå bli ett inbrott krävs att driftsäkerheten är tillförlitlig, vi installerar allt inom inbrottslarm.

Brandlarm & Brandindikering

Ett brandlarm som upptäcker branden på ett tidigt stadium är oerhört viktigt.

Driftslarm

Ett driftslarm har till uppgift att övervaka temperatur, tryck, flöde, fuktighet, värme, kyla osv.

Kameraövervakning

Installation av kameror för övervakning. Syftet med kameraövervakning är att avskräcka från brott, men om ett brott skett ska det ge möjlighetatt fastställa händelseförlopp och att indentifiera personer och objekt.

0c4c23a4d1 Jemtel logotype kraftteknik

Jemtel KraftTeknik AB

Ett elföretag i Jämtland med inriktning sol, vind och vattenkraft med säte i Änge, Offerdal och Östersund.

LÄS MER